headphones newspaper video-player

Hur hanterar jag en anställd som försöker undvika karensdag vid sjukanmälan?

Vad kan jag göra när en anställd ofta sjukanmäler sig en timme innan arbetstidens slut för att få så litet löneavdrag som möjligt som karensdag?

Till att börja med bör du prata med den anställde om du upptäckt detta mönster och försöka ta reda på vad det beror på. Det är viktigt att du undersöker om det är något i arbetsmiljön som påverkar att den anställde måste gå hem i förtid. Om det är det kan ni tillsammans hitta lösningar som förebygger sjukskrivningarna.

Om den anställde de senaste tolv månaderna haft tio karensdagar ska du som arbetsgivaren betala ut sjuklön även för första dagen i sjuklöneperioden. Har din anställde varit sjuk så ofta tjänar inte längre den anställde lika mycket på att sjukanmäla sig för sista timmen av arbetsdagen.

Har din anställde en sjukdom eller funktionsnedsättning som ger fler än tio sjukskrivningar på ett år kan den anställde hos Försäkringskassan ansöka om s.k. särskilt högriskskydd. När Försäkringskassan beslut om särskilt högriskskydd ska du som arbetsgivare betala ut sjuklön utan någon karensdag och får ersättning för sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan. Du och din anställde hittar mer information om detta på Försäkringskassans hemsida där ni även hittar blankett för ansökan.

Om du misstänker att den anställde sjukanmäler sig utan att arbetsförmågan är nedsatt p.g.a. sjukdom kan du ha särskilda skäl för att begära läkarintyg från en tidigare dag i sjukperioden än efter en vecka. Du bör ha ett samtal med den anställde om detta innan du lämnar över den skriftliga begäran om läkarintyg från första dagen. Om det i efterhand visar sig att du inte haft särskilda skäl för att begära läkarintyg kommer du att tvingas betala ut sjuklön.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD