headphones newspaper video-player

Får vi filma personer utan att fråga dem? Och får vi filma var som helst?

Frågan kan delas upp i vad ni får filma och hur detta material sedan får användas.

Huvudregeln är ni får filma vad ni vill, vilket även inkluderar människor. Alltså behöver ni i princip inte be om tillstånd för att filma på allmän plats såsom gator, torg eller parker.

Det är även tillåtet att stå utanför och filma in på privat område men att stå inom det privata området och filma kräver tillstånd. Exempel på privata områden är tunnelbana, nöjespark, gym och restauranger. På dessa områden krävs alltså ägarens tillstånd om det inte räcker med att stå utanför.

Skyddsobjekt alltid förbjudet

Det kan även finnas privata miljöer så som omklädningsrum eller liknande som inte är tillåtna att filma i såtillvida att inte den filmade personen känner till inspelningen och godkänner den. Det kan även i andra fall finnas goda skäl att respektera människors privatliv även fast det inte är olagligt. Att filma på eller in på militära skyddsområden eller skyddsobjekt är alltid förbjudet.

En film där nu levande personer kan identifieras ska även följa reglerna om skydd för personuppgifter i dataskyddsförordningen (GDPR) om inget undantag är tillämpligt. Undantagen omfattar t.ex. upphovsrättskyddade verk, uppgifter som ska användas enligt grundlagarna om yttrandefrihet och tryckfrihet eller för journalistiskt ändamål. Det innebär t.ex. att ni kan behöva informera de som blir inspelade om vem som är personuppgiftsansvarig, ändamålet med inspelningen m.m. om inget av undantagen från GDPR är tillämpligt.

Om det är en stationär kamera kan ni också vara tvungna att följa lagreglerna om kamerabevakning. Du kan läsa mer om det i artikeln Kan jag sätta upp bevakningskameror i mitt företags lokaler?

Upphovsrättslagen kan påverka

Enligt upphovsrättslagen har den person som skapat ett fotografiskt verk upphovsrätten till verket. Vad gäller hur detta material sedan får användas är lite mer komplicerat. Det finns nämligen mer lagar om publicering än själva filmandet. Huvudregeln är att publicering är tillåten men vad gäller reklamfilm eller andra kommersiella sammanhang är det, enligt lagen om namn och bild i reklam, inte tillåtet att använda någons bild eller namn utan tillåtelse.  

Även film av upphovsrättsligt skyddade konstverk som skulpturer, byggnadsverk eller brukskonst som möbler, lampor eller dylikt kan i lagens mening anses utgöra otillåtna kopior på verken. Detta kan kräva upphovsmannens tillstånd.  

Sammanfattningsvis är det alltså nästan alltid lagenligt att filma men ni måste överväga om användandet är lagligt. För att vara helt säkra bör ni be om tillstånd av den som filmas eller den som skapat det filmade verket. Det gäller särskilt om filmen kan upplevas kränkande eller har ett kommersiellt syfte.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.