För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Behöver företag tillstånd för att filma personer?

Fråga: Får vi filma personer utan att fråga dem och får vi filma var som helst?

Svar från juristen: Frågan kan delas upp i vad ni får filma och hur detta material sedan får användas.

Huvudregeln är ni får filma vad ni vill, vilket även inkluderar människor. Alltså behöver ni i princip inte be om tillstånd för att filma på allmän plats såsom gator, torg eller parker.

Det är även tillåtet att stå utanför och filma in på privat område men att stå inom det privata området och filma kräver tillstånd. Exempel på privata områden är tunnelbana, nöjespark, gym och restauranger. På dessa områden krävs alltså ägarens tillstånd om det inte räcker med att stå utanför.

Skyddsobjekt alltid förbjudet

Det kan även finnas privata miljöer så som omklädningsrum eller liknande som inte är tillåtna att filma i såtillvida att inte den filmade personen känner till inspelningen och godkänner den. Det kan även i andra fall finnas goda skäl att respektera människors privatliv även fast det inte är olagligt. Att filma på eller in på militära skyddsområden eller skyddsobjekt är alltid förbjudet.

En film där nu levande personer kan identifieras ska även följa reglerna om skydd för personuppgifter i dataskyddsförordningen (GDPR) om inget undantag är tillämpligt. Undantagen omfattar till exempel upphovsrättskyddade verk, uppgifter som ska användas enligt grundlagarna om yttrandefrihet och tryckfrihet eller för journalistiskt ändamål. Det innebär till exempel att ni kan behöva informera de som blir inspelade om vem som är personuppgiftsansvarig, ändamålet med inspelningen m.m. om inget av undantagen från GDPR är tillämpligt.

Om det är en stationär kamera kan ni också vara tvungna att följa lagreglerna om kamerabevakning. 

Upphovsrättslagen kan påverka

Enligt upphovsrättslagen har den person som skapat ett fotografiskt verk upphovsrätten till verket. Vad gäller hur detta material sedan får användas är lite mer komplicerat. Det finns nämligen mer lagar om publicering än själva filmandet. Huvudregeln är att publicering är tillåten men vad gäller reklamfilm eller andra kommersiella sammanhang är det, enligt lagen om namn och bild i reklam, inte tillåtet att använda någons bild eller namn utan tillåtelse.  

Även film av upphovsrättsligt skyddade konstverk som skulpturer, byggnadsverk eller brukskonst som möbler, lampor eller dylikt kan i lagens mening anses utgöra otillåtna kopior på verken. Detta kan kräva upphovsmannens tillstånd.  

Sammanfattningsvis är det alltså nästan alltid lagenligt att filma men ni måste överväga om användandet är lagligt. För att vara helt säkra bör ni be om tillstånd av den som filmas eller den som skapat det filmade verket. Det gäller särskilt om filmen kan upplevas kränkande eller har ett kommersiellt syfte.  

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.