headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kan man omvandla verksamhetslokalen till bostad vid avveckling av AB?

Jag har två företag som jag vill avveckla, p.g.a. åldersskäl, mitt AB som inte går med vinst. Kan man bara "stänga ner" eller vad krävs? Har tankar att kunna göra om till bostad istället, går detta? Denna fastighet har varit under försäljning men tyvärr ej gått varvid jag under tiden fortsatt men orken tryter. Kan man köpa in fastigheten själv?Vilket är enklast/förmånligast/smidigast att göra?

Ja, du kan lägga ner bolaget det kallas för likvidation. Det som krävs är ett beslut om likvidation på bolagsstämman och att detta beslut anmäls till Bolagsverket som utser en likvidator. Likvidatorn arvoderas av bolaget och likvidatorn tar över och ser till att kvarvarande tillgångar säljs och att skulderna betalas av samt att kallelse av okända borgenärer sker. När alla skulder är betalda och det bara återstår likvida medel betalar likvidatorn ut ev. överskott till aktieägarna. En likvidation tar minst lite mer än ett halv år.

Ja, du kan köpa fastigheten själv. Om du vill undgå s.k. uttagsbeskattning ska du köpa den till marknadspris, dvs. vad någon skulle köpa den för. Det är bra om bolaget har sålt av så mycket möjligt innan likvidatorn tar över för att hålla nere kostnaderna för likvidationen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap