headphones newspaper video-player

Kan elen ta slut?

Handlar höga elpriser och dålig elförsörjning om att det är brist på el? Företagarnas expert reder ut.