För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan en anställd som är tjänstledig för en utbildning avbryta sina studier och återgå i tjänst?

Jag beviljade en av min anställda tjänstledighet för studier. Nu vill han plötsligt inte längre studera utan komma tillbaka till jobbet på en gång. Kan han göra så?

Under arbetstagarens tjänstledighet kvarstår anställningsförhållandet. Han eller hon har rätt att återgå till sin tjänst när studierna är färdiga eller avbryter i förtid. En anställd som återgår till arbetet efter studieledighet ska ha samma lön och likvärdiga arbetsuppgifter som om studieledighet inte tagits. Om den anställde varit borta en längre tid kan den lediges tjänst ha förändrats – en sådan förändring bör förhandlas med facket när förändringen sker, annars finns det risk för skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren.

Arbetstagaren har också rätt att, efter underrättelse till arbetsgivaren, avbryta sin studieledighet och återgå till arbetet i förtid. Har arbetstagaren varit ledig kortare tid än en vecka har han eller hon rätt att omedelbart återgå till sin tjänst. Om ledigheten varat i mindre än ett år har den anställde rätt att komma tillbaka till arbetet inom två veckor från det att arbetsgivaren mottagit underrättelsen. Har studieledigheten varat i mer än ett år ska arbetstagaren få komma tillbaka inom en månad. 

Andra regler kan gälla om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal. Kontrollera kollektivavtalet i sådant fall.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.