headphones newspaper video-player
A-kassa och korttidspermitttering för företagare

Om jag behöver ansöka om a-kassa och korttid

Jag är ensam i mitt aktiebolag och ansökte om (och fick) korttidspermitttering under 2020 men det är fortfarande väldigt osäkert om mitt företag kommer klara sig. Om jag behöver ansöka om a-kassa, kan jag få det fast jag varit korttidspermitterad?


Ja, så länge permitteringen är avslutad kan du få arbetslöshetsersättning. Den period du varit korttidspermitterad hoppas över i beräkningen av din ersättning och därför behöver a-kassan uppgift om din arbetade tid innan den period du var korttidspermitterad. Du behöver också bifoga en kopia på Tillväxtverkets beslut om stödet.