headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Är jag som arbetsgivare skyldig att betala in tjänstepension?

Är jag som arbetsgivare skyldig att betala in tjänstepension?

Är du som arbetsgivare bunden av kollektivavtal finns en skyldighet i kollektivavtalet att betala in till tjänstepension.

Om du som arbetsgivare inte har tecknat kollektivavtal finns i regel ingen skyldighet att betala in tjänstepension. Du kan som arbetsgivare också kommit överens med den anställde om tjänstepension som en förmån  t.ex. i anställningsavtalet.

Det svenska pensionssystemet är i huvuddrag uppdelat i tre delar. Den allmänna statliga pensionen, den avtalade tjänstepensionen samt det privata pensionssparandet. En del av den arbetsgivaravgift som du betalar finansierar den statliga pensionen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap