För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur påverkar den nya momslagen redovisning av moms per kalenderår?

Fråga: Det kom en ny mervärdesskattelag den 1 juli 2023. Jag har årsmoms. Hur påverkar den nya momslagen mig som redovisar moms per kalenderår?

Svar från juristen: Den nya mervärdesskattelagen är en omarbetning av den tidigare mervärdesskattelagen och tanken är att den nya lagen ska vara mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagens språk är modernare och är bättre anpassat till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik. Men det ska inte vara någon ändring i sak av hur ditt företag som beskattningsbar person ska ta ut mervärdesskatt (moms). 

Nya mervärdesskattelagen (momslagen) har övergångsbestämmelser som innebär att om någon bestämmelse i de upphävda momslagen har tillämpats och den motsvaras av en bestämmelse i nya momslagen ska bestämmelsen i nya momslagen anses ha tillämpats. Den upphävda mervärdesskattelagen gäller i övrigt för förhållanden som var före ikraftträdandet av den nya mervärdesskattelagen. Det finns också övergångsregler om att gamla momslagen i vissa fall ska tillämpas även efter den 1 juli 2023. Detta gäller bland annat vid:

  • återbetalning till beskattningsbara personer etablerade i andra EU-länder eller utanför EU ska bestämmelserna i 10 och 19 kap. i den upphävda mervärdesskattelagen fortsatt gälla för återbetalningsperioder som påbörjats före den 1 juli 2023,
  • för betalning i förskott eller a conto som tagits emot före den 1 juli 2023 gäller bestämmelserna om utfärdande av faktura i 11 kap. 3 § i den upphävda mervärdesskattelagen,
  • när skattskyldigheten inträtt enligt upphävda mervärdesskattelagen för att varan före ikraftträdandet sänts till köparen mot postförskott eller efterkrav, ska den beskattningsgrundande händelsen inte anses ske efter ikraftträdandet enligt 7 kap. 4 § vid den tidpunkt då varan lämnas ut och
  • vissa justeringar och jämkningar för investeringsvaror och fastigheter.

Du behöver med andra ord börja tillämpa nya momslagen på leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster och EU-interna förvärv som gjorts den 1 juli 2023 eller senare. I sak ska det dock för de allra flesta inte innebära någon skillnad. Tänk dock på att det kan vara bra att se över om du behöver ändra någon text där du hänvisar till något lagrum i mervärdesskattelagen i de kvitton eller fakturor som du lämnar till dina kunder.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Skatter:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.