headphones newspaper video-player

Vad gäller vid utdelning i fåmansföretag?

Jag har andelar i två fåmansbolag. Från ena bolaget är kapitalbeskattad utdelning endast möjligt med schablonbelopp. Inte heller i det andra bolaget kan lönesummeregeln utnyttjas i år. Men sparat belopp för kapitalbeskattad utdelning grundat på tidigare utdelningsberäkningar baserat på lönesummeregeln är ett miljonbelopp. Kan ägaren ta utdelning enligt schablonreglen från ena bolaget och utdelning "från det sparade beloppet" från det andra? Behöver jag skilja ut vad som är lönebaserat av det sparade beloppet för kapitalbeskattad utdelning i ett bolag?

Ja, ägaren kan ta emot utdelning från båda bolagen och få hela eller del av utdelningen beskattad som inkomst av kapital.

För utdelningen från ena bolaget kan förenklingsregeln användas för beräkning av årets gränsbelopp. För det andra bolaget skriver du att du har sparat utrymme för kapitalbeskattad utdelning från tidigare år. Det sparade utdelningsutrymmet kan användas även om delägaren tidigare år har använt lönesummereglen för att räkna fram årets gränsbelopp, oavsett om delägare får använda lönesummeregeln eller inte detta år.

Tänk på att även om du inte får använda lönebaserat utrymme ett år för beräkning enligt huvudregeln får du beräkna gränsbeloppet på viss del av omkostnadsbeloppet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD