För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Myndigheten ställt för strikta skall-krav

Jag anser att en upphandlande myndighet har ställt allt för strikta, långtgående och icke-nödvändiga skall-krav i förfrågningsunderlaget. Detta innebär att mitt företag inte ens kan inkomma med ett anbud eftersom vi inte kommer kunna uppfylla skall-kraven. Jag vill överklaga detta, kan jag göra det trots att jag inte har ”deltagit” i upphandlingen?

SVAR:

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med den aktuella upphandlingen. De krav som ställs ska alltså vara rimliga och relevanta.

Om man som företag upptäcker krav som man tycker strider mot proportionalitetsprincipen är vår rekommendation att man i första hand bör uppmärksamma den upphandlande myndigheten på detta, så att eventuella misstag kan åtgärdas så tidigt som möjligt. Utöver detta finns möjlighet för att överklaga upphandlingen. Man behöver inte ha deltagit i en upphandling för att överklaga. Observera dock att endast företag som anses ha lidit skada till följd av att en upphandling har genomförts i strid mot LOU har rätt att överklaga upphandlingen. Du bör alltså vara förberedd på att visa hur ditt företag har lidit skada till följd av kravställandet.

Överklagande ska göras till förvaltningsrätten i det område där den upphandlade myndigheten/enheten har sitt säte. Överklagande av en offentlig upphandling ska senast ske inom tidsfristen för avtalsspärr, d.v.s. inom tio dagar (eller i vissa fall 15 dagar) från dagen för tilldelningsbeslutet. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.