För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad innebär konsumenttjänstlagen?

Företagarna förklarar vad konsumenttjänstlagen är och hur den fungerar.

Konsumenttjänstlagen

Situationer där ett företag utför en tjänst åt en konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Du får inte avtala sämre villkor för konsumenten än de som finns reglerade i konsumenttjänstlagen.

I vanliga fall brukar företagare vilja göra så många affärer som möjligt. Men konsumenttjänstlagen ger dig skyldighet att avråda från vissa tjänster. Om en tjänst med hänsyn till priset, värdet av föremålet för tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten, så ska du avråda tjänsten. Regeln bygger på antagandet att företaget vanligen har helt andra kunskaper än konsumenten om hur tjänsten bör utföras.

Begär anvisningar

I vissa fall har du som företagare en skyldighet att stämma av med konsumenten. Om arbetet har påbörjats och det visar sig att tjänsten inte är till rimlig nytta för konsumenten eller att priset kan bli betydligt högre än vad konsumenten hade kunnat räkna med, ska du underrätta konsumenten om det och begära hans anvisningar. Om du inte kan få det inom en rimlig tid – konsumenten är kanske bortrest och kan inte nås – ska du avbryta arbetet. Men inte om det finns särskilda skäl att tro att konsumenten ändå vill få arbetet utfört.

På riksdagens webbplats kan du läsa hela konsumentköplagen

Om du inte följer reglerna om avrådande och det finns starka skäl att anta att konsumenten annars hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, så kan det påverka din möjlighet att få ersättning för tjänsten. Du har inte rätt att få ut mer ersättning än vad konsumenten hade fått betala om han eller hon hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den. Men här finns det en skälighetsregel som säger att du som företagare alltid har rätt att få betalt i den mån konsumenten annars skulle gynnas oskäligt.

Exempel: Bosse Svensson vill lämna in sin gamla motorcykel för renovering till Mek och Fix AB. Företaget inser vid en besiktning av hojen att inga insatser i världen kan få den att fungera och har därmed en skyldighet att avråda från renoveringen.

Tilläggsarbete

Om det under uppdragets gång dyker upp tilläggsarbete som hänger ihop med grunduppdraget och som bör utföras samtidigt, ska du meddela konsumenten och fråga vad som bör göras. Om du inte kan få besked inom rimlig tid, får det göras tilläggsarbetet i följande fall:

 • Priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten
 • Det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

I en del fall har du inte bara en rätt att utföra tilläggsarbeten, utan också en skyldighet att göra det. Det handlar om tilläggsarbeten som inte kan skjutas upp utan fara för allvarlig skada för konsumenten. Sådant arbete ska du utföra om du inte kan få besked av konsumenten eller om han eller hon begär att arbetet ska göras.

Exempel: Kalle Karlsson har lämnat in sin Volvo 740 för att åtgärda generatorn. Det visar sig att även batteriet på bilen är slut och måste bytas ut. Det är ett tilläggsarbete. Företaget bör ta kontakt med Kalle och få ett besked om hur han vill ha det.

Fel på tjänsten

Det kan vara fel på en tjänst på olika sätt. Konsumenttjänstlagen säger att det är fel på tjänsten om resultatet av arbetet avviker:

 • Från vad konsumenten med hänsyn till reglerna om fackmässighet, omsorg och material kan kräva
 • Från säkerhetsföreskrifter eller förbud
 • Från vad parterna avtalat
 • Från viktiga uppgifter om tjänsten som lämnats när arbetet avtalades eller vid marknadsföring av tjänsten.

Dessutom är det enligt lagen fel på tjänsten om:

 • Du inte har upplyst konsumenten om något viktigt förhållande med tjänsten som du kände till eller borde ha känt till och som du insåg eller borde ha insett har betydelse för konsumenten
 • Du inte utfört tilläggsarbete som du är skyldig att utföra, exempelvis allvarlig fara för konsumenten
 • När tjänsten avser förvaring av lös sak gäller speciella regler för vad som är fel på tjänsten.

Exempel: Petra Petterson har lämnat in en soffa för att kläs om av Tyg och Tapet HB. Hon har beställt ett rutigt mönster.

 • Tyg och Tapet HB sätter på ett randigt mönster - fel på tjänsten
 • Tyg och Tapet HB sätter på ett rutigt mönster men gör ett dåligt jobb – fel på tjänsten

Om tjänsten är felaktig och det inte beror på konsumenten kan följande åtgärder bli aktuella under förutsättning att konsumenten reklamerat i rätt tid.

 • Hålla inne betalningen
 • Kräva att felet avhjälps
 • Göra avdrag på priset
 • Häva avtalet
 • Begära skadestånd

Reklamation

En konsument ska reklamera ett fel inom skälig tid efter det att han eller hon märkt eller borde ha märkt felet. Det anses alltid vara inom skälig tid om konsumenten meddelar företagaren inom två månader från upptäckten. Reklamation får dock inte ske senare än tre år. När det handlar om arbete som är utfört på fast egendom är det istället tio år. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.