För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur beräknas min sjukpenning när jag arbetar i mitt aktiebolag?

Sjukpenningen på normalnivån är 77,6 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och 72,75 procent på fortsättningsnivån. Sjukpenning normalnivå betalas ut i högst 364 dagar under de senaste 450 dagarna och därefter går det att ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivån.

Den sjukpenninggrundandeinkomsten (SGI) påverkar beräkningen av sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Maximal SGI för sjukpenning är 364 000 kr år 2018 och 372 000 kr år 2019.

Försäkringskassan ser företagare som bedriver verksamhet genom aktiebolag som anställda i bolaget. SGI baseras därför precis som för vanliga anställda som huvudregel på den lön du antas komma få för ditt arbete sex månader framåt. 

Eftersom du som ägare själv har stort inflytande över vad bolaget betalar dig i lön kan Försäkringskassan behöva undersöka vad du tagit ut i lön hittills och även granska bolagets finanser för att avgöra vilken lön bolaget har råd att betala ut till dig framöver. Om du valt att inte ta ut lön är det stor risk att din SGI fastställs till 0 kr. Detta innebär att du inte har rätt till sjukpenning eller någon annan form av ersättning som styrs av SGI-beräkningen. 

Från och med 1 augusti 2018 har även företagare med aktiebolag rätt till SGI under ett uppbyggnadsskede på 36 månader.

Genomsnittsbelopp för beräkningen av SGI

Om du däremot har tagit ut en lön jämförs vid SGI-beräkningen det belopp du uppgett med vad du tagit ut i lön under de senaste månaderna. Om det är så att lön tagits ut med olika belopp kan Försäkringskassan räkna ut ett genomsnittsbelopp för beräkningen av SGI. Försäkringskassan kan ibland även ta hänsyn till lönen du tagit ut det senaste kalenderåret. Detta kan vara fallet om du av någon anledning inte kunnat jobba i några månader under det föregående året, såsom p.g.a. en svår graviditet. 

Från och med 1 augusti 2018 har även företagare med aktiebolag rätt till SGI under ett uppbyggnadsskede på 36 månader. Uppstartsskedet börjar vid tidpunkten då du registrerat eller borde ha registrerat ditt företag. Om du köpt ditt AB räknas uppbyggnadsskedet från den månad då anmälan för registrering har gjorts eller borde ha gjorts av tidigare ägare. Det innebär att företagarens SGI är beräknas till minst vad som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning (jämförelseinkomsten). Möjligheten till SGI under uppstartsskedet har före den 1 augusti 2018 enbart varit möjligt för de som har inkomst av näringsverksamhet och inte från arbete.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.