podcast news play företagaren I media förmån
Tillfällig föräldrapenning för företagare

Tillfällig föräldrapenning

Vem kan ta ut tillfällig föräldrapenning?

Vem kan ta ut tillfällig föräldrapenning vid barns födelse och adoption?

Som förälder har du rätt till tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med barns födelse. De dagarna ska ge dig möjlighet att dels vara med vid förlossningen och dels lära känna det nya barnet och ta hand om andra barn i familjen.

Du kan ta ut ersättningen samtidigt som den andre föräldern tar ut föräldrapenning. Du får ersättning under högst 10 dagar per barn. Det betyder att vid tvillingfödsel betalas 20 dagar ut, vid trillingfödsel 30 och så vidare.

Du kan även få tillfällig föräldrapenning i tio dagar i samband med adoption av barn under 10 år.

Vem kan ta ut tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn?

Det är föräldrarna som kan få ersättning för vård av sjukt barn, men det finns en möjlighet för förälder som skulle fått tillfällig föräldrapenning om hen skulle ha tagit ledigt från arbetet för vård av barn att istället överlåta rätten till ersättning till annan person som istället får söka om ersättningen. Detta förutsätter att även hen har s.k. sjukpenninggrundande inkomst och vårdar barnet t.ex. då barnet är sjukt.

Kom ihåg att det är bara i vissa situationer som du kan ta ut tillfällig föräldrapenning. Ibland kan det därför vara bättre att ta ut en föräldrapenningdag helt eller delvis, t.ex. i samband med ett luciafirande på dagis.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.