headphones newspaper video-player

Om jag lägger mitt bolag vilande hur länge tar det tills jag får ersättning?

Jag kommer lägga mitt bolag vilande och ansöka om a-kassa. Hur lång tid tar det från ansökan tills jag vet om jag är godkänd och hur lång tid tar det innan jag får en utbetalning? Från vilken dag räknas min ersättning?

Hur lång tid en utredning om arbetslöshet tar varierar från fall till fall. Men ju mer komplett en ansökan är desto snabbare kan a-kassan utreda och besluta. Innan du får ersättning behöver du göra sex karensdagar. En karensdag är en arbetslös dag som du inte får ersättning för. Därefter inleds din ersättningsperiod.