För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vilka uppgifter ska en klimatdeklaration innehålla?

Fråga: Vilka uppgifter ska en klimatdeklaration innehålla?

Vem måste upprätta en klimatdeklaration?

Svar från juristen: En klimatdeklaration ska innehålla uppgifter om 

  • byggnaden, 
  • vilken fastighet som byggnaden tillhör, 
  • byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, och 
  • klimatpåverkan från byggnaden. 

Uppgifterna om klimatpåverkan från byggnaden ska omfatta 

  • råvaruförsörjning i produktskedet 
  • transport i produktskedet 
  • tillverkning i produktskedet 
  • transport i byggproduktionsskedet 
  • bygg – och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.  

Du kan läsa mer utförligt på Boverkets hemsida där det finns en handbok i bland annat hur du ska ta fram uppgifter till klimatdeklarationen och information om hur du lämnar uppgifter i e-tjänsten för klimatdeklaration. Även om det är du som byggherre som har ansvar för att klimatdeklarationen lämnas in kan du ta hjälp med det från byggbolag, konsulter m.fl. som är involverade i byggprojektet.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.