headphones newspaper video-player

Behöver vi handikappanpassa vår verksamhetslokal?

Mitt företag utför olika kosmetiska behandlingar och vi har även viss försäljning av hudvårdsprodukter. Jag har hört om nya regler som innebär att företag måste tillgänglighetsanpassa sin lokal så att alla har möjlighet att ta sig in. Vad innebär det?

I diskrimineringslagen finns bestämmelser om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Tidigare har mindre företag, som har färre än tio anställda, undantagits från skyldigheten att göra skäliga anpassningar av verksamheten så att utbudet blir tillgängligt för alla. I maj 2018 togs det undantaget bort vilket innebär att alla typer av företag som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten nu omfattas av regeln.

Vid prövningen om vad som är skäliga åtgärder ska du göra en helhetsbedömning. Du ska utgå ifrån de lagar och regler som finns för verksamheten. Dessutom får du ta hänsyn till ditt företags praktiska och ekonomiska förutsättningar för att göra anpassningar. Du ska ta också hänsyn till varaktigheten i kundrelationen och nyttan av åtgärden.

Med andra ord kanske du inte behöver anpassa verksamhetslokalen om det t.ex. kostar för mycket eller inte finns utrymme för att handikappanpassa. På Diskrimineringsombudsmannens och Boverkets hemsidor kan du läsa mer om bristande tillgänglighet och kraven när du bygger om m.m. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD