För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Behöver vi handikappanpassa vår verksamhetslokal?

Mitt företag utför olika kosmetiska behandlingar och vi har även viss försäljning av hudvårdsprodukter. Jag har hört om nya regler som innebär att företag måste tillgänglighetsanpassa sin lokal så att alla har möjlighet att ta sig in. Vad innebär det?

I diskrimineringslagen finns bestämmelser om bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Tidigare har mindre företag, som har färre än tio anställda, undantagits från skyldigheten att göra skäliga anpassningar av verksamheten så att utbudet blir tillgängligt för alla. I maj 2018 togs det undantaget bort vilket innebär att alla typer av företag som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten nu omfattas av regeln.

Vid prövningen om vad som är skäliga åtgärder ska du göra en helhetsbedömning. Du ska utgå ifrån de lagar och regler som finns för verksamheten. Dessutom får du ta hänsyn till ditt företags praktiska och ekonomiska förutsättningar för att göra anpassningar. Du ska ta också hänsyn till varaktigheten i kundrelationen och nyttan av åtgärden.

Med andra ord kanske du inte behöver anpassa verksamhetslokalen om det t.ex. kostar för mycket eller inte finns utrymme för att handikappanpassa. På Diskrimineringsombudsmannens och Boverkets hemsidor kan du läsa mer om bristande tillgänglighet och kraven när du bygger om m.m. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.