headphones newspaper video-player

Vad är växa-stödet och när kan jag som företagare använda det vid nyanställningar?

Den 1 januari 2017 infördes en sänkning av arbetsgivaravgifter för dig som bedriver enskild näringsverksamhet och som anställer en första person.

Detta så kallade växa-stöd har fr om den 1 januari 2018 utvidgats till att även omfatta verksamhetsformerna aktiebolag och handelsbolag som anställer sina första medarbetare och som inte har haft någon anställd efter den 31 december 2016.  

Växa-stödet innebär att endast ålderspensionsavgift (på 10,21 procent) betalas på den ersättning som utges till din första anställda medarbetare.   

För att du som företagare ska kunna få växa-stödet ska din nya medarbetare få en anställning som omfattar minst 3 månader och arbetstiden bestå av minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller till den del ersättningen till den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per månad och under högst 12 månader. 

De nya reglerna är, i likhet med redan gällande bestämmelser för de som bedriver enskild näringsverksamhet, temporära och tillämpas på ersättningar som utges t.o.m. den 31 december 2021.  

Kom ihåg att:

  • Grundkravet för nedsättning av arbetsgivaravgifter är att du i dag bedriver näringsverksamhet där endast en person är sysselsatt,
  • Anställda delägare, företagsledare eller närstående till en sådan person har inte rätt till växa-stöd,
  • Totalt stöd som du fått under en period om tre beskattningsår får ej överstiga 200 000 euro för att det ska anses vara stöd av mindre betydelse,
  • Uppgifter om stöd av mindre betydelse som du fått under de senaste tre åren ska lämnas i arbetsgivardeklarationen som du skickar till Skatteverket.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD