headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Hur ska vi beräkna uppsägningstiden?

En anställd som nu varit anställd hos oss i två år kommer att sägas upp på grund av arbetsbrist. Han har även tidigare, med ett uppehåll på cirka fem år, varit anställd i bolaget. Hur ska vi räkna anställningstiden och därmed uppsägningstiden?

Den anställde får räkna sin sammanlagda anställningstid hos er som grund för uppsägningstiden, alltså även åren innan uppehållet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.