headphones newspaper video-player

Jag har fått en faktura utan att göra en beställning, vad ska jag göra?

Jag har fått en faktura från företaget X. På fakturan står det tolv månader sökmotorpositionering av er domän. Jag har aldrig beställt något sådant. Hur kan jag överklaga eller få bort denna faktura?

Det du ska göra är att bestrida betalningsansvar för fakturan skriftligen. Enklast gör du det genom att dra ett diagonalt streck över fakturan och skriva "Bestrider betalningsansvar, har inte beställt", sedan faxar du detta till avsändaren av fakturan och behåller originalet och faxkvitto. Är det så att de återkommer med påminnelse eller inkassokrav så ska du vidhålla ditt tidigare bestridande. Kom ihåg att det är de som ska visa att avtal finns mellan er som gör att ditt företag är skyldigt att betala. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD