För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan anställd hävda komptid i stället för semester?

Fråga: En av mina anställda påstår att hon inte tog semester förra året utan bara tog ut komptid de dagar som jag trodde att hon hade semester. Är det inte jag som arbetsgivare som bestämmer? Är det komptid eller semester som hon tagit ut?

Svar: Ja, huvudregeln är att det är arbetsgivaren som bestämmer över sin verksamhet och leder och fördelar arbetet. Men det finns vissa begränsningar i lagstiftningen och ofta läggs bevisbördan på arbetsgivaren för att till exempel något avtalats. Det går därför inte att ge ett enkelt svar på frågan om det var komptid eller semester utan du måste reda ut vissa saker.

Har du beordrat övertid?

Till att börja med kan hon bara ha rätt till komptid om ni har kommit överens eller du beordrat att hon ska arbeta övertid och få kompensationsledigt. Många arbetsgivare har som regel att övertid ersätts enbart om arbetsgivaren godkänt övertiden. Hur ni tidigare hanterat frågan om kompensation för övertid är av betydelse.

Normalt ska en arbetsgivare föra journal angående övertid. Har ni sådan dokumentation blir frågan − som ju ytterst är en bevisfråga − lättare att avgöra, eftersom ni då kan se svart på vitt vad som gäller. Av det du skriver verkar det tveksamt om ni har en sådan journal. Du hittar mall för journal för övertid här

Kompensationsledighet ska beviljas

Att ta ut kompensationstid är normalt något som ska överenskommas mellan arbetsgivaren och den anställda. Det innebär att en anställd inte ensidigt kan välja att ta ut kompensationstid. Du bör därför införa en rutin där det blir klart att kompensationsledighet ska beviljas och dokumenteras ungefär på samma sätt som övertiden.

Många arbetsgivare låter de anställda rapportera månadsvis inför löneutbetalningen de avvikelser som varit i form av kompensationsledighet, föräldraledighet semester med mera Kontrollera därför om något framgår av hennes tidrapporter om ni har sådana.

Du kan även se över är hur era lönespecifikationer ser ut. Har ni redovisat att utbetalningen avser semesterlön? Det ska utgå en liten extra betalning vid semester antingen att det står som semesterlön eller semestertillägg eller liknande. Eller om hon är nyanställd är det redovisat i lönespecifikationen som förskottsemester eller bara med ett löneavdrag för semesterdagarna. Där kanske du kan hitta ytterligare stöd.

Dokumentation kring förra årets semester

Har ni haft semesterplanering i skriftlig form kan det också hjälpa dig (kolla även eventuell e-postkonversation i frågan). Semester läggs ut efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde och om det inte är möjligt är det arbetsgivaren som bestämmer förläggningen. Kontrollera därför vad du har för dokumentation kring förra årets semester. Inför semestern hittar du mallar för semesterplanering här.

Kan någon intyga?

Hittar du inget annat kan det bli ord mot ord, vilket kan vara besvärligt. Kanske kan någon annan anställd lämna information om saken.

Det är också viktigt att komma ihåg att som arbetsgivare har du ett ansvar för att lägga ut semester varje semesterår om den anställde har betald semester. Normalt är det bara de semesterdagar som är utöver 20 betalda semesterdagar som ska läggas ut som den anställde kan spara till ett senare semesterår. Detta innebär att anställd ibland får tåla att arbetsgivaren betalar ut semesterlön för dagar som inte tagits ut i samband med semesterårets utgång.

Ni behöver med andra ord komma överens om vad som gäller, vad som har hänt och komma fram till en rimlig lösning. Om den anställde tagit semester har hon kvar sin kompensationstid och då bör ni komma överens hur den ska tas ut.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.