headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Betala rätt F-skatt?

Jag har en enskild firma som har fått väldigt hög debitering av F-skatt för i år. Inkomsterna kommer att vara lägre i företaget i år än tidigare. Detta gör att jag kommer att få svårt att ha pengar i företaget för att betala andra räkningar. Vad ska jag göra?

Du som har F-skatt (preliminärskatt) kan få en ändring av beslutet om F-skatt genom att fylla i en preliminär inkomstdeklaration och få ett nytt beslut från Skatteverket. Du kan fylla i den preliminära inkomstdeklarationen via Skatteverkets e-tjänst eller på en blankett, du hittar detta på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se

Med lite distans till första halvåret kan det i början av hösten vara dags för företagare att kontrollera att de betalar rätt preliminärskatt. Detta gäller även om du har annan företagsform än enskildfirma. Observera att det är olika blanketter för fysiska och juridiska personer. Du ska fortsätta att betala enligt det tidigare beslutet tills du får ett nytt beslut om betalningen av F-skatt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap