headphones newspaper video-player

Får jag begära kreditupplysning innan jag rekryterar?

Är det ok att begära en kreditupplysning vid en rekrytering av personal? Eller krävs det att tjänsten som rekryteringen gäller kräver speciella arbetsuppgifter eller liknande? Behöver den sökande godkänna detta innan?

Ja, det är bara om du som blivande arbetsgivare har ett legitimt behov som du får begära kreditupplysning. Du ska ha behov av att göra en ekonomisk riskbedömning. Ett legitimt behov kan vara att personen i sin anställning kommer att hantera stora värden självständigt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD