headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Ska jag gå med på muntligt hyresavtal?

Jag hyr en lokal men har inget skriftligt avtal. Hyresvärden säger att det inte behövs och vill inte skriva något. Vad ska jag göra?

Ett muntligt avtal gäller likväl som ett skriftligt, men det är stora svårigheter att bevisa vad man har avtalat vad gäller exempelvis hyra, hyrestid, uppsägningstid och lokalens omfattning. Enligt lagen ska ett hyresavtal upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det.

Det du kan göra är att vända dig till hyresnämnden för medling i frågan eller till tingsrätten med en begäran om vitesföreläggande.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap