headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Vad innebär avtal och köprätt?

Hur definieras egentligen ett avtal och vad innebär köprätt?

Svar:

Ett avtal reglerar parternas överenskommelse men är inte alltid en fullständig reglering av villkor och påföljder. Exempel på avtalstyper är köp, hyra och pant. Vissa regler om avtal kan vara lagreglerade och tvingande, andra kan vara möjliga att göra enskilda överenskommelser om. Det kan uppkomma många tvistefrågor mellan parterna när det gäller ett avtal. 

Köprätten reglerar köp av lös egendom och av vissa konsumenttjänster. Den förtjänar att uppmärksammas extra eftersom den berör företag i så hög grad. 

Problemen vid köp handlar ofta om vad som avtalats mellan parterna och säljarens och köparens prestationer gentemot varandra. Kontraktsbrotten består ofta av säljarens eller köparens dröjsmål med varan eller betalning eller om det är fel eller brister på gods.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap