För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vilka sanktioner finns mot den som bryter mot AI-förordningen?

Fråga: Om jag som användare av AI skulle bryta mot AI-förordningen (EU:s AI Act). Vad blir det då för sanktionsavgift?

Svar från juristen: AI-förordningen eller även kallad EU:s AI Act (som fortfarande är ett förslag och ännu inte gäller) har sanktionsavgifter om användare bryter mot vissa artiklar i förordningen. Det är de nationella myndigheterna som kommer att besluta om sanktionsavgifterna men det finns vissa beloppsnivåer i AI-förordningen. Det finns särskilda nivåer för små och medelstora företag enligt EU:s definition, det vill säga företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

Administrativa sanktionsavgifter i AI-förordningen

Bristande efterlevnad av något av förbuden mot tillämpningar av artificiell intelligens enligt artikel 5 ska bli föremål för administrativa sanktionsavgifter på upp till 30 000 000 euro eller, om överträdelsen begås av ett företag, upp till 6 procent av dess totala globala årsomsättning för det föregående räkenskapsåret, beroende på vilket som är högst. När det gäller små och medelstora företag, inbegripet nystartade företag, ska dessa sanktionsavgifter uppgå till högst 3 procent av deras globala årsomsättning för det föregående räkenskapsåret.

Administrativa sanktionsavgifter på upp till 20 000 000 euro eller, om överträdelsen begås av ett företag, upp till 4 procent av dess totala globala årsomsättning för det föregående räkenskapsåret, beroende på vilket som är högst. När det gäller små och medelstora företag, inbegripet nystartade företag, ska dessa sanktionsavgifter uppgå till högst 2 procent av deras globala årsomsättning för det föregående räkenskapsåret. Detta gäller när företag som är användare:

  • genom sitt agerande (till exempel satt sitt varumärke på AI-system) fått samma skyldigheter som leverantören av AI-system med hög risk och brutit mot dessa skyldigheter
  • brutit mot skyldigheter för användare av AI-system med hög risk
  • brutit mot kraven om information till fysiska personer angående användning av biometrisk kategorisering, känsloigenkänning och att innehåll skapats artificiellt eller manipulerats.

Om du lämnar oriktig, ofullständig eller vilseledande information till anmälda organ och nationella behöriga myndigheter som svar på en begäran ska medföra administrativa sanktionsavgifter på upp till 10 000 000 euro eller, om överträdelsen begås av ett företag, upp till 2 procent av dess totala globala årsomsättning för det föregående räkenskapsåret, beroende på vilket som är högst. När det gäller små och medelstora företag, inbegripet nystartade företag, ska dessa sanktionsavgifter uppgå till högst 1 procent av deras globala årsomsättning för det föregående räkenskapsåret.

Observera att dessa beloppsnivåer är de sanktionsavgifter som högst kan beslutas om. Alla relevanta omständigheter ska beaktas bland annat överträdelsens art, svårighetsgrad och varaktighet samt dess konsekvenser.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.