För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Foto: JRdes/Shutterstock.com.

Vad är Digital Markets Act (DMA)?

Vad är DMA eller Förordningen om digitala marknader och hur påverkar den småföretag?

Digital Markets Act, på svenska Förordningen om digitala marknader, är EU-lagstiftning som har till syfte att skärpa konkurrensen mellan digitala plattformar på den inre marknaden.

Tillsammans med Digital Services Act (DSA), på svenska förordningen om digitala tjänster, utgör DMA kärnan i EU:s digitala strategi.

Reglera grindvakter

DMA-förordningen riktar in sig på att reglera stora, systemviktiga internetplattformar, som i förordningen kallas för grindvakter. Det handlar om ett litet antal stora företag som tillhandahåller vad som kallas för Core Platforms Services (CPS), på svenska centrala plattformstjänster. Sådana CPS:er finns inom ett antal områden. Det rör sig om onlinemarknadsföring, webbläsare, mellanhänder (till exempel marknadsplattformar), kommunikation (tjänster för att prata och skicka och ta emot meddelanden), operativsystem, sökmotorer, sociala nätverk och videodelningsplattformar.  

Vad är en grindvakt?

DMA-förordningen ställer upp tre kriterier för vilka företag som utgör grindvakter:

 • En grindvakt ska ha stark ekonomisk ställning, stor inverkan på den inre marknaden och vara verksam i flera EU-länder,
 • En grindvakt ska ha stark ställning som mellanhand, med vilket menas att den kopplar samman en stor användarbas med många företag,
 • En grindvakt har eller är på väg att få en befäst och varaktig ställning på marknaden. Det definieras som att företaget uppfyller de båda kriterierna ovan under de senaste tre budgetåren.

Vilka är grindvakterna?

DMA-förordningen anger kriterierna för företag som är grindvakter. Förordningen i sig innehåller därför ingen lista över vilka företag och centrala plattformstjänster som omfattas. Företag och deras tjänster kan tillkomma och tas bort över listan över grindvakter allt eftersom.

I september 2023 meddelade EU-kommissionen att sex företag uppfyllde kriterierna för att vara grindvakter enligt DMA-förordningen. Dessa var 6 september 2023 Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta och Microsoft. Totalt omfattas 22 av deras centrala plattformstjänster.

EU-kommissionens sida över grindvakter

Vilka krav ställer DMA på grindvakterna?

Företag som klassats som grindvakter och tillhandahåller centrala plattformstjänster är skyldiga att följa DMA-förordningens regler. Den innehåller både positiva och negativa förpliktelser, alltså dels sådant som grindvakterna måste göra och tillhandahålla, dels sådant som de är förbjudna att göra och tillhandahålla.

Exempel på vad grindvakter måste göra:

 • Grindvakter måste låta företagsanvändare kostnadsfritt använda deras plattformstjänster (CPS) för att marknadsföra erbjudanden till slutanvändare.
 • Grindvakter måste förse företagsanvändare som annonserar på deras plattformstjänster (CPS) med den information och de verktyg som krävs för att de ska kunna göra en egen, oberoende verifiering av annonseringen.
 • Grindvakterna måste se till att det finns fungerande interoperabilitet i de grundläggande funktionerna för plattformstjänster (CPS).
 • Grindvakter måste ge företagsanvändare tillgång till realtidsdata och göra det praktiskt möjligt att flytta data som tillhandahållits eller genererats av slutanvändare på CPS-plattformen (portabilitet).
 • Grindvakter måste tillåta affärsanvändare att marknadsföra erbjudanden och sluta avtal med sina kunder utanför grindvaktens plattformstjänster (CPS).
 • Grindvakten måste tillåta slutanvändare att avinstallera förinstallerad programvara och använda programvara och programvarubutiker från tredje part som är kompatibla med grindvaktens operativsystem (CPS).

Den affärsjuridiska byrån Vinge har en bra sammanfattning på svenska om grindvakternas skyldigheter och förbud enligt DMA-förordningen.

Exempel på vad som är förbjudet för grindvakter:

 • Grindvakter får inte kombinera eller korsanvända personuppgifter från en plattformstjänst (CPS) med en annan sådan tjänst, om det inte finns ett uttryckligt samtycke.
 • Grindvakter får inte ge förmånligare rankningar av egna produkter och tjänster på sina plattformar än liknande varor och tjänster från tredje part.
 • Grindvakter får inte hindra företag som använder deras plattformstjänster (CPS) att erbjuda samma produkter eller tjänster till andra priser eller villkor på andra plattformar.
 • Grindvakter får inte förhindra eller begränsa klagomål till myndigheter.
 • Grindvakter får inte ställa som villkor att en användare måste abonnera på eller använda andra av dess tjänster för att få tillgång till en plattformstjänst (CPS).
 • Grindvakter får inte använda icke allmänt tillgänglig data som genererats av företagsanvändare för att konkurrera med dem.
 • Grindvakter får inte begränsa slutanvändares möjlighet att på den plattformstjänsten (CPS) välja andra tjänster.

Den affärsjuridiska byrån Vinge har en bra sammanfattning på svenska om grindvakternas skyldigheter och förbud enligt DMA-förordningen.

Sanktioner om grindvakter inte följer DMA-förordningen

Syftet med DMA-förordningen är att skärpa konkurrensen mellan digitala plattformar på den inre marknaden. Det innebär att företag som är gatekeepers måste följa ett antal regler. Om de inte gör det har EU-kommissionen möjlighet att utdöma vite på upp till 5 procent av den genomsnittliga dagsomsättningen och böter på upp till 10 procent av företagets totala årsomsättning i hela världen eller upp till 20 procent vid upprepade överträdelser. Ytterligare sanktioner kan också vara aktuella om ett företag systematiskt bryter mot reglerna. Det kan i extremfallet handla om exempelvis avyttring av delar av ett företag.

Fördelar för företag som använder grindvakternas rodukter och tjänster

Företag som använder sig av tjänster från något av grindvaktsföretagen har genom DMA-förordningen fått ett antal rättigheter som är en spegelbild av de skyldigheter som grindvakterna har.

Ett syfte med DMA är enligt EU att göra det möjligt för tech-entreprenörer och -innovatörer att utveckla nya tjänster utan att riskera att grindvakterna utsätter dem för orättvisa villkor för att hämma konkurrensen.

Av de listade exemplen på vad grindvakter måste göra och vad som är förbjudet följer att företag som använder grindvakternas plattformar (CPS) för att erbjuda produkter och tjänster inte får ges mindre gynnsamma villkor än grindvaktens egna tjänster och produkter.

En annan fördel sett ur ett småföretagarperspektiv är att företag har rätt att få tillgång till data från plattformarna (CPS).

Ytterligare en fördel är att de som annonserar på grindvakternas plattformar (CPS) ska få ta del av den information och de verktyg som krävs för att göra oberoende verifieringar av annonserna hos grindvakten.

Taggar
Riks Artikel

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.