För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag ta in en praktikant för att göra jobb på företaget?

Jag har fått en fråga från en person som vill praktisera på mitt företag. Är det något särskilt jag bör tänka på eller kan jag ta emot en praktikant?

Ja, du kan ta in personen som praktikant men det innebär att du måste betrakta personen som anställd om det inte sker via Arbetsförmedlingen eller någon utbildningsanordnare. Det är viktigt att poängtera att de som utför arbete på arbetsplatsen normalt betraktas som arbetstagare om de inte är undantagna. Det innebär att de ska ha en ersättning för sitt arbete. Det innebär också att företaget som arbetsgivare har ett ansvar, vilket gör att företaget kan behöva försäkra de som utför arbete/praktik i lokalerna.

När en praktikant inte betraktas som anställd

Med praktik menas att någon person får komma till en arbetsplats för att se och lära sig ett yrke eller vidareutveckla sina kunskaper. Förutsättningen för att du som arbetsgivare ska kunna ta emot en praktikant utan att behöva betala lön är i huvudsak att det antingen sker genom Arbetsförmedlingens försorg eller att den som ska praktisera gör det inom ramen för en utbildning. Praktikanter via någon utbildningsanordnare eller Arbetsförmedlingen har oftast försäkring via dem och ofta ska de inte betraktas som anställda enligt speciallagstiftning.

Utbildningen kan antingen vara gymnasial eller eftergymnasial. Praktikanten ska heller inte ersätta anställda utan ska gå bredvid för att se och lära. Oftast kräver utbildningsanordnaren eller Arbetsförmedlingen att finns en handledare på arbetsplatsen och att företaget uppfyller vissa andra villkor.

Plan för praktiken

I regel, om praktiken sker inom ramen för en utbildning, ska företaget även skriva någon form av plan om vad ska praktikanten göra och hur företaget ska ”betygsätta” praktikantens insatser. Det finns också något som heter LIA (Lärande i arbete) som innebär att en del av en utbildning är förlagd till en arbetsplats. Detta sker framför allt inom yrkeshögskolorna. LIA är ett mycket bra alternativ både för de som utbildar sig och för företaget att få in kompetenser som så småningom kan leda till framtida anställningar.

Längden på en praktik inom utbildning kan variera från allt till några veckor upp till några månader. För praktik genom Arbetsförmedlingens försorg är det normalt högst 6 månaders praktik som gäller. Ofta får också praktikanten någon form av ersättning via Försäkringskassan för den praktiktiden till skillnad från praktik som sker inom ramen för en utbildning.

Att ta in praktikanter i verksamheten vilka utför ordinarie arbetsuppgifter och som företaget dessutom tjänar pengar på är inte att rekommendera om det inte sker via t.ex. Arbetsförmedlingen.  Detta bl.a. då praktikanten oftast är oförsäkrad vilket i sig kan innebära risker både för praktikanten och för företaget.

Praktik ska inte ersätta ordinarie arbete

En annan aspekt är att om ett företag tar in många praktikanter kan detta trycka undan ordinarie anställda och leda till osund konkurrens eftersom företaget då driver sin verksamhet med oavlönade praktikanter medan andra företag anställer medarbetare, betalar lön och arbetsgivaravgifter och drar skatt. Praktik ska alltså inte ersätta ordinarie arbete.

Visserligen är lönen avtalsfri i Sverige men det betyder inte att det är okej att jobba gratis eller med väldigt låg lön. Lönen ska vara skälig och en arbetsgivare får inte utnyttja en person till gratisarbete. Det kan också innebära ett brott i sig att utnyttja personer som står i beroendeställning till arbetsgivaren enligt den nya lagstiftningen som nyligen trätt i kraft om så kallad ”jobbtrafficking”.

En oskäligt låg lön kan prövas i domstol. Enligt god sed på arbetsmarknaden ska arbetsgivaren som främsta uppgift betala lön och arbetstagaren ska utföra arbete. En praktikant ska inte utföra eget arbete som ersätter en ordinarie arbetstagares arbete, då är det inte praktik utan ska ersättas t.ex. med lön enligt kollektivavtalet om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.