För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Omfattas julfesten av restriktionerna i ordningslagen?

Vi brukar ordna en julfest på företaget, men i år vet vi inte riktigt hur vi ska göra med tanke på corona. Omfattas verkligen julfesten av restriktionerna i ordningslagen som lyder under straffansvar?

Nej, ert företags privata julfest omfattas med största sannolikhet inte av de restriktioner under straffansvar som finns i ordningslagen med tillhörande förordning om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I november 2020 är föreslagna lydelsen i förordningen att ”Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige.”

Bör den vanliga julfesten hållas i rådande situation november 2020? Nej, den skulle, återigen i november 2020, förmodligen strida mot de allmänna råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten. Men undersök gärna vad ni har för alternativa möjligheter att hitta lämplig och säkra alternativ kanske i mindre grupper där ni kan hålla avstånd eller digitalt möte.

Vad är det då som egentligen regleras i ordningslagen och dess tillhörande förordningar? Jo, det är justa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Allmänna sammankomster respektive offentliga tillställningar är i ordningslagen definierat genom ej uttömmande exempel. Se nedan:

Allmän sammankomst

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  • sammankomster som hålls för religionsutövning,
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, samt
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  • danstillställningar,
  • tivolinöjen och festtåg,
  • marknader och mässor, samt
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Riktade till allmänheten

Gemensamt för att allmänna sammankomster ska ses som allmänna och offentliga tillställningar ska ses som offentliga är oavsett om de är exemplifierade ovan eller inte, att de riktas till allmänheten och att allmänheten har tillträde till dessa. Det är därför ett privat företags julfest inte omfattas av ordningslagen och dess förordningar. Julfesten är inte riktad till allmänheten och vem som helst kan därför inte dyka upp.

Om vi tittar på något som är exemplifierat ovan, så är till exempel en biografföreställning som vem som helst kan köpa en biljett till en allmän sammankomst och kommer i närtid vara begränsad till att de inte får hållas för fler än 8 deltagare. En biografföreställning däremot där biografen hyrts privat för en föreställning för ett fåtal inbjudna och till vilken allmänheten inte har tillgång till, träffas inte av ordningslagens begränsning. Men återigen, omfattas den av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Offentliga eller allmänna?

I förarbetena till lagstiftningen nämns att tillställningar och sammankomster för slutna medlemsföreningar eller liknande inte är att anse som offentliga eller allmänna. Om det dock är så att antalet deltagande är stort så att allmänheten i praktiken har tillgång till eventet kan det ändå klassa som offentligt eller allmänt och omfattas av ordningslagens regler. Polisen stängde till exempel ner en fest i Västberga som hade ett stort antal deltagare, även om arrangören hävdade att det endast var särskilt inbjudna och medlemmar i en Facebookgrupp som var där.

Butiker, gallerior och restauranger med mera omfattas inte av ordningslagens regler då de inte klassas som varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (om nu inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning skulle anordnas i till exempel en galleria). Det är inte helt lätt att läsa sig till utifrån lagstiftningen att så är fallet. Gallerior är väl också öppna för allmänheten? I litteratur och praxis finns resonemang kring att detta beror på att dessa verksamheter inte har en avsikt hos arrangören att dra samman en publik eller att samla ett visst antal deltagare till ett visst evenemang. För att styra smittspridningen för dessa verksamheter finns i stället Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning på restauranger, barer och kaféer.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.