För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Finns det någon gräns för hur mycket hyresvärden får indexhöja hyran?

Fråga: Jag hyr en butikslokal med en hyrestid på ett år i taget och har en indexklausul i mitt kontrakt. Hyresvärden har nu meddelat mig att de i januari 2023 kommer att höja hyran jättemycket i enlighet med indexklausulen. Jag vet inte om jag kommer att kunna fortsätta hyra lokalen eftersom jag redan nu har små marginaler. Finns det ingen gräns på hur mycket hyresvärden får indexhöja?

Svar från juristen: Det finns ingen gräns för höjning enligt index av hyran i lokalhyresavtal. Men för att kunna ha en indexklausul i hyresavtalet där hyran höjs i förhållande till ett index, till exempel konsumentprisindex (KPI), krävs det att hyrestiden är minst tre år i taget. Eftersom du har ett avtal som förnyas ett år i taget betyder det att hyresvärden inte kan ta ut en höjning med stöd av en indexklausul. Du bör därför kontakta din hyresvärd om detta så att ni reder ut vad som är rätt hyresbelopp enligt avtalet.

Krav för indexklausul

Om hyresvärden vill ha en giltig indexklausul i kontraktet måste hyresvärden säga upp ditt hyresavtal för villkorsändring och ändra hyrestiden till minst tre år i taget. Det finns flera formkrav när det gäller uppsägning av lokalhyra. Det är därför alltid viktigt att kontrollera om en uppsägning du fått följer formkraven. Om den inte gör det kommer den att ses som ogiltig.

Villkorsändring eller avflyttning

I avtal med en giltig indexklausul kan hyresvärden höja hyran enligt index. Ifall hyran då blir för hög kan hyresgästen säga upp avtalet för villkorsändring eller avflyttning till den avtalade periodens utgång. Du hittar en kostnadsfri mall för det på sidan för Företagarnas mallar och blanketter på fastighetsområdet.

I många lokalhyresavtal är indexuppräkningen knuten till KPI. Under åren med låg inflation har förändringarna i KPI inte varit så kraftiga vilket gör att indexhöjningar i allmänhet inte påverkat hyran så markant. År 2022 har det varit större förändringar i KPI vilket gör att eventuell höjning av hyran i enlighet med konsumentprisindex i januari kommer att bli större än tidigare år.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.