För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är avstämning av korttidsarbete (korttidspermittering)?

Fråga: Vad är avstämning av korttidsarbete (korttidspermittering) och vad måste jag svara på för att kunna lämna in den?

Svar: Efter att ansökan har blivit godkänd betalas stöd vid korttidsarbete ut som ett preliminärt stöd som sedan ska stämmas av efter tredje stödmånaden. Du ska som arbetsgivare visa hur korttidsarbetet har skett. Det innebär att du ska redovisa arbetad tid för anställda som stödet omfattar och göra en justering om det skiljer sig från vad du angett i ansökan. Det kan exempelvis vara fråga om att anställda har varit frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Efter avstämningen kan du kan antingen begära ytterligare utbetalning av stöd eller bli skyldig att betala tillbaka för mycket utbetalt stöd.

Anmälan ska innehålla uppgifter om

  • arbetsgivaren
  • det eventuella belopp som begärs, och 
  • det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att betala.

Avstämningen ska också innehålla en sammanställning av hur varje arbetstagares genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen under perioden förhåller sig till stödnivåerna i lagen och kollektivavtal eller avtal som upprättats med de anställda. Om den faktiska genomsnittliga arbetade tiden inte motsvarar tiden som stödet omfattar – exempelvis på grund av sjukdom, vård av barn eller annan frånvaro – ska en justering redovisas.

I anmälan ska det anges om arbetsgivaren är skyldig att betala tillbaka ett belopp efter sammanställningen eller om denne har rätt till ytterligare stöd. En arbetsgivare som efter sammanställning har rätt till ytterligare stöd ska begära detta i anmälan om avstämning, annars betalas inte något ytterligare stöd ut för perioden som avstämningen avser.

Läs även: Vem riskerar tvingas återbetala stöd för korttidsarbete (korttidspermittering)?

När ska avstämningen lämnas in?

För att undvika att tvingas återbetala hela det utbetalda stödet vid korttidsarbete måste du ha skickat in avstämningen senast fyra veckor efter den tredje månadens utgång. Tillväxtverket kan dock medge anstånd med att ge in anmälan om avstämning om det finns särskilda skäl.

Nedan kan du se vilka perioder avstämning ska ske. 

Första stödmånaden       Avstämningsperiod 

Mars                                         16-30 juni 

April                                          1-28 juli 

Maj                                            1-28 augusti 

Juni                                           1-28 september 

Juli                                            1-28 oktober 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.