För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad händer med uppsägningen om den går till domstol?

Fråga: Vad händer med anställningen om den uppsagde stämmer i domstol för att den anställde menar att uppsägningen eller avskedet är ogiltigt? Kan en anställd begära att anställningen ska fortsätta under processen i domstol? Måste jag låta den anställde arbeta kvar efter uppsägningen?

Svar från juristen: Anställningen upphör när uppsägningstiden löper ut och den anställde kan inte få domstolsbeslut på att anställningen fortsätter under processen i domstol. Detta gäller både vid uppsägningar och avskedande. Anställningen ska dock bestå för en uppsagd facklig förtroendeman som har särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Om facklig förtroendeman avskedas ska domstol kunna besluta tillfälligt (interimistiskt) att anställningen ska bestå. Detta tillämpas på uppsägningar och avskedanden som påbörjats den 1 oktober 2022 eller senare. 

Ogiltigförklaring 

Om uppsägningen/avskedandet påbörjats (t.ex. genom att arbetsgivaren kallat till förhandlingen eller överlämnat en underrättelse) före den 1 oktober 2022 gäller istället följande. Om den uppsagde begär  ogiltigförklaring av uppsägningen genom att stämma i domstol har den uppsagde kvar anställningen till det att domstolen dömt och domen inte kan överklagas längre. Vid ett avskedande upphör anställningen på dagen men den anställde kan i domstol begära ogiltigförklaring och även yrka, i ett så kallat interimistiskt beslut (det vill säga tillfälligt beslut), att anställningen ska bestå under processen i domstol och domstolen kan då besluta att anställningen ska bestå. Om den anställde har kvar anställningen under processen i domstol ska den anställde arbeta som vanligt och har rätt till lön och andra förmåner. 

Särskilda skäl 

Den som sagts upp på grund av personliga skäl får inte stängas av från arbetet på grund av de omständigheter som uppsägningen grundas på om det inte finns särskilda skäl. Särskilda skäl för avstängning kan till exempel vara att den uppsagdes olämpliga uppträdande och/eller ovilja att följa arbetsgivarens instruktioner vilket påverkar förtroendet mellan arbetsgivaren och till exempel kunderna. 

En process i domstol tar oftast längre tid än uppsägningstiden. Även om den uppsagde inte begär ogiltigförklaring får arbetsgivare som sagt upp utan att ha saklig grund för uppsägningen räkna med att det ekonomiska skadeståndet för utebliven lön kan bli kännbart. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.