headphones newspaper video-player

Vilken anställningsform ska jag använda?

Jag ska anställa en person i sex månader, han har fått tjänstledigt från sitt nuvarande jobb för att prova på att arbeta hos mig. Detta är ett sätt för mig att känna på hur det funkar samtidigt som han har trygghet i att gå tillbaka till sitt gamla jobb. Min fråga är vilken anställningsform ska jag använda?

Det finns två anställningsformer som du skulle kunna använda dig utav. Det är provanställning eller allmän visstidsanställning.

Är det så att du har för avsikt att anställa någon tillsvidare, det vill säga fast anställning, finns det möjlighet att inleda en sådan anställning med en provanställning. Provanställningen får man ha i max sex månader. En provanställning kan avbrytas med två veckors varsel från arbetsgivarens sida och arbetstagaren kan välja att sluta på dagen. Provanställningen kan inte kombineras med någon annan anställningsform än en tillsvidareanställning.

När det gäller en anställning under en begränsad tid ska du använda dig av ett avtal om tidsbegränsad anställning. Formen av tidsbegränsning i det här fallet är allmän visstidsanställning, i avtalet skrivs mellan vilka datum anställningen ska gälla. Tänk på att avtalet gäller den avtalade tiden och kan inte brytas i förtid. Skriver man en allmän visstidsanställning på en längre period, dock max två år under en femårsperiod, bör man lägga in en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Då är det möjligt att säga upp på grund av arbetsbrist eller personliga skäl och arbetstagaren kan säga upp sig i förtid.

Om du har kollektivavtal kan det finnas avvikande bestämmelser där. Kontrollera!

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD