För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Är kontrollbalansräkning värt risken?

Är det värt risken att förbruka mer än halva aktiekapitalet för att på så vis kunna ta ut lön och kvalificera för a-kassa om företaget går i konkurs längre fram i tiden?

Fråga:

Mitt företag har lågsäsong under januari-mars. Då lever jag i vanliga fall på det extra jag tar ut i december, avstår lön och minimerar utgifter för att slippa upprätta kontrollbalansräkning.

På grund av corona har jag tappat omsättning under året. Om omsättningen skulle halveras under första kvartalet 2021 får jag det svettigt. Det blir lite ljusare om jag då avstår lön. Men, om företaget går omkull efter det, då får jag ju i så fall inte a-kassa.

Om jag i stället skulle upprätta kontrollbalansräkning i januari så har jag ju åtta månader på mig att återställa sifforna. Hur ska jag tänka kring mina alternativ?

Svar:

Det är vanligt att företagare håller tillbaka sina löneuttag innan de lägger ner verksamheten och blir arbetslösa. Dagpenningen beräknas på dagsförtjänsten, när det är fråga om dagpenning utöver grundnivån. För företagare räknas dagsförtjänsten ut på inkomsten för beskattningsåret i senaste beslut om slutlig skatt. Men om det är förmånligare kan dagsförtjänsten i stället beräknas på genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två år som föregår beskattningsåret i senaste beslut om slutlig skatt. Med andra ord kan det bli så att din a-kassa ska beräknas på tidigare år då du kunnat ta ut en bättre lön.

Överväg korttidspermittering

Du kan undersöka om du kan permittera dig delvis från ditt företag för att få stöd vid korttidsarbete, förutsatt att de nuvarande reglerna förlängs. Det är hos Tillväxtverket ditt företag ansöker om stöd för korttidsarbete och du hittar information om det på Tillväxtverkets webbplats men även här på Företagarnas webbplats: Vad är korttidspermittering?

När aktiekapitalet förbrukas

Om halva aktiekapitalet är förbrukat ska du se till att det upprättas en kontrollbalansräkning. På den så kallade kontrollstämman beslutar du som aktieägare om du ska driva verksamheten vidare i åtta månader för att försöka återställa aktiekapitalet eller om bolaget ska försättas i likvidation. Du kommer att som styrelse bli solidariskt ansvarig med bolaget för bolagets skulder som uppstår efter att bolaget börjar bryta mot reglerna om kontrollbalansräkning. Observera att så länge du följer reglerna om kontrollbalansräkning och inte bryter mot några andra regler eller bolagsordningen har du inget ansvar för bolagets skulder.

Efter andra kontrollstämman

På andra kontrollstämman som hålls senast åtta månader efter den första kontrollstämman ska stämman besluta om likvidation om aktiekapitalet inte är återställt. Om stämman i stället beslutar att verksamheten fortsätta trots att aktiekapitalet inte återställts får företrädare och de som deltagit i beslutet ett solidariskt ansvar med bolaget för de skulder som uppkommer därefter.

Kom ihåg att det är viktigt att du som företrädare för bolaget ser till att bolaget betalar skatter och avgifter i tid så att du inte riskerar att få ett så kallat företrädaransvar. Tänk på att om du ska ta en risk ska du vara medveten om konsekvenserna för din privata ekonomi och anse att den risken är värd att ta.

Du kan läsa om olika stödåtgärder, vilka förslag på ytterligare åtgärder som är på gång och annan nyttig information för företagare här på Företagarnas webbplats:

Corona: råd och stöd till företag

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.