headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Vad gäller som grund för semester?

Jag har en fråga om en anställd som har ett eget företag vid sidan om sin anställning hos mig. Jag misstänker att denne anställde tagit semester en dag för att jobba med sitt egna företag. För mig är det inte giltig grund för semester utan istället tjänstledighet. Finns det några regler kring detta?

Nej, det finns inga regler om att det behövs någon grund för semester. Du kan som arbetsgivare inte hindra arbetstagaren för att arbeta i sitt eget företag på semestern, på samma sätt som du inte kan hindra en arbetstagare att arbeta i sitt eget företag på fritiden.

Detta förutsatt att det inte är fråga om konkurrerande verksamhet eller verksamhet som gör arbetstagaren olämplig för anställningen. Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan komma överens om hur semesterledigheten ska förläggas är det arbetsgivaren som bestämmer detta enligt semesterlagen. Det är med andra ord inte arbetstagaren själv som väljer förläggningen av semesterdagarna.

Du ska dock som arbetsgivare lämna besked om tvångsförläggning av semester senast två månader innan och då ska du lägga ut fyra veckor sammanhängande under perioden juni till augusti som huvudregel.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.