headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Gäller max 50 personer för våra utomhusaktiviteter?

Fråga: Vi anordnar utomhusaktiviter och har tänkt ha lite förbyggande åtgärder men ha verksamheten öppen från och med 1 maj som vanligt. Gäller begränsningen 50 personer även för våra utomhusaktiviter?

Svar: Begränsningen till 50 personer gäller även utomhusaktiviteter som bedöms som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Det är dock inte säkert att din verksamhet ska klassificeras som det. Du kan läsa mer om dessa begränsningar hos polisen

Håll dig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens med fleras information om lämpliga begränsningar och åtgärder för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten har också tagit fram material för att underlätta riskbedömning. Du hittar Folkhälsomyndighetens information till arrangörer av aktiviteter här.

Du ska göra en riskbedömning och planera åtgärder så att verksamhet kan ske på ett så säkert sätt som möjligt för såväl besökare som personal. Detta innefattar bland annat att ha anslag med påminnelser om vad som gäller, ge besökarna möjlighet att tvätta händerna eller på annat sätt rengöra händerna, skapa utrymme för att undvika trängsel och ha tydliga markeringar. Företagarna har skrivit om riskbedömning i företaget i artikeln "Så här gör du riskbedömning i företaget i coronavirus-tider". 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.