För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag låta anställda jobba på distans utomlands?

Fråga: Min arbetstagare vill arbeta utomlands, vilka skatterisker kan det medföra för mig som arbetsgivare? Vad bör arbetstagaren tänka på?

Svar från juristen: Möjligheten att få arbeta på distans gör det praktiskt möjligt att arbeta för sin svenska arbetsgivare utanför Sverige, kanske i ett varmare land. Många länder har också lockat med visum. Detta kan dock bli en skatterisk för dig som arbetsgivare, eftersom du behöver ta hänsyn till skatteregler med mera i det andra landet och dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och det landet.

Om arbetstagaren arbetar utomlands kan ditt företag som arbetsgivare bli skattskyldig enligt det landets regler. Detta kan till exempel gälla då arbetsgivaren kan anses ha fast driftställe i det landet och därför ska registreras för inkomstskatt med mera där. Den sammanlagda arbetstiden och inte hur länge den enskilda arbetstagaren varit i landet kan också utgöra fast driftställe.

I regel 183 dagar

När du som arbetsgivare låter en arbetstagare arbeta utomlands är den anställdes arbetsinkomst normalt inte skattepliktig i det land som arbetstagaren befinner sig i om arbetstagaren visats där mindre än sex månader (183 dagar). Men detta måste undersökas enligt det andra landets skatteregler.

Din anställde som ska arbeta utomlands kan antingen vara obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Begränsat skattskyldig är den som inte är obegränsat skattskyldig. En begränsat skattskyldig är bara skattskyldig i Sverige för vissa inkomster.

Obegränsad skattskyldig

Obegränsat skattskyldig innebär att personen är skyldig att betala skatt i Sverige för den inkomst som personen har, detta oavsett var inkomsten kommer ifrån. För att en person ska anses vara obegränsad skattskyldig måste denne uppfylla ett av dessa krav:

- Arbetstagaren ska vara bosatt i Sverige. Det räcker med att arbetstagaren har ett reellt hem i Sverige.

- Arbetstagaren ska stadigvarande befinna sig i Sverige under en period på minst sex månader. Enligt praxis definieras stadigvarande i Sverige när en person skulle ha 1–2 övernattningar per vecka i Sverige.

- Arbetstagaren ska ha en väsentlig anknytning till Sverige. En person anses ha väsentlig anknytning till Sverige när denne har familj i Sverige, exempelvis man, fru eller barn. En bostad, fastighet eller ett företag i Sverige kan också anses som väsentlig anknytning till Sverige.

Väsentlig anknytning

Den som flyttar utomlands ska under de första fem åren visa att hen inte har väsentlig anknytning. Detta gäller dock bara svenska medborgare eller den som under minst tio år varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige. Vad som är viktigt att lyfta fram är att detta är svenska skatteregler. En arbetstagare som väljer att arbeta utomlands oavsett hur länge arbetstagaren tänkt arbeta i det landet, kan behöva undersöka det landets skatteregler. Detta gäller även fast det avser exempelvis en arbetsdag eller en arbetstid på fem månader.

En arbetstagare som arbetar utomlands på distans, kan komma att bli dubbelbeskattad för inkomsten. Men genom dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det andra landet kan skatten i ett av länderna räknas av mot skatten i det andra eller vara bestämt att inkomsten bara ska beskattas i ett av länderna. Det finns också svenska skatteregler om avräkning av utländska skatt.

Säkerhetsfrågor 

Det är ganska många bedömningar du som arbetsgivare måste göra innan du godkänner att en anställd börjar arbeta för ditt företag utomlands. Det är inte bara skattefrågorna utan även annat som socialförsäkring, arbetsmiljö, arbetsrätt och säkerhetsfrågor som kan behöva redas ut innan du går med på att en av dina anställda börjar arbeta utomlands. Det kan vara värt att ta hjälp av en expert på så kallad relocation eller annan person som kan reda ut vad som gäller i det land din anställde kommer att arbeta och bo.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.