headphones newspaper video-player
Sjukskriven företagare och a-kassa

Jag är företagare och har varit sjukskriven - vad händer om jag behöver a-kassa?

Jag var sjukskriven under början av året och eftersom jag är ensam i mitt företag har det inte gått så bra så nu skulle jag behöva ta ut a-kassa en period. Hur gör jag?

A-kassan har informationsutbyte med Försäkringskassan så a-kassan kommer få uppgifter om din sjukperiod direkt från dem, så länge du tagit ut sjukpenning. Har du inte gjort det behöver du bifoga ett läkarutlåtande till a-kassan där de ser under vilken period du varit sjuk.

Den tid du varit sjuk hoppas över i beräkningen av din ersättning, vilket innebär att a-kassan kommer att behöva veta hur du arbetade i företaget både innan och efter sjukperioden.