För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag kräva att fastighetsägaren tar bort snö och is före min butiks öppning?

Fråga: Jag har en butik i stan och upplever att fastighetsägaren inte skottar trottoaren eller tar bort snö och istappar som hänger ner från taken. Det känns otryggt för mina kunder som behöver gå in och ut med risk för att halka och få ras på sig. Kan jag kräva att fastighetsägaren skottar trottoaren och taket före min butiks öppning eller räcker det att hen sätter ut varningsskyltar på trottoaren?

Svar från juristen: Snöröjning och sandning och takskottning är något som vanligen ingår i hyran och normalt behövs ingen särskild klausul i hyresavtalet gällande det. Dock kan ni avtala om att det är ni som hyresgäst som ska ansvara och bekosta snöröjning och sandning eller takskottning. Detta är något som särskilt behöver anges i hyresavtalet. 

Takskottning eller snöröjning i hyresavtal

Om ansvaret för takskottning eller snöröjning och sandning ska ske av dig som hyresgäst och någon utomstående skulle skada sig, kan denna person kräva ersättning från dig som hyresgäst. Om den skadade däremot skulle rikta ersättningskrav mot hyresvärden, har de i sin tur rätt att kräva er som hyresgäst på ersättning om det var avtalat hyresgästen skulle ansvara för snöröjning med mera. 

Tidsintervallet utan dröjsmål 

Om det inte skulle finnas någon klausul gällande takskottning eller snöröjning i hyresavtalet, är det hyresvärdens skyldighet att se till att is och snö som kan rasa ned från taket tas bort och att det skottas och sandas. Detta ska ske utan dröjsmål, det vill säga att hyresvärden är skyldig att ta bort is och snö från taket omedelbart. Det finns dock inget lagbestämt om vilken tidsintervall det ska ske inom. Om hyresvärden inte hinner skotta taket, snöröja och sanda innan din butik öppnas är hyresvärden skyldig att sätta upp varningsskyltar.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Lokalhyra & Fastighetsrätt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.