headphones newspaper video-player
Det arbetstidschema som du vill att arbetstagaren ska arbeta ska du meddela arbetstagaren senast två veckor innan det ska börja gälla. Foto: Shutterstock

Fördelning av arbetstid vid korttidsarbete?

Om jag ansökt om korttidsarbete för anställda i företaget, hur får jag som arbetsgivare fördela den arbetstid som arbetstagaren ska arbeta när arbetstagaren är delvis ”ledig”?

Svar:

Så här definierar Tillväxtverket det:

"Arbetsgivare leder och fördelar arbetet under arbetstiden. Arbetsgivare och arbetstagare kan avtala om korttidsarbete enligt en av de fasta nivåerna för arbetstidsminskning. De avtalade nivåerna behöver inte följas varje månad. 

Arbetstidsminskningen får förläggas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar avtalad nivå. Genom kollektivavtal kan man också avtala om hur arbetstidsminskningen ska förläggas. 

Arbetstidslagens (1982:673) bestämmelser om att arbetsgivaren ska lämna arbetstagaren besked om förändringar i arbetstidens ordinarie förläggning gäller, om inte något av lagens undantag är tillämpliga eller annat överenskommits i kollektivavtal."

Reglera enligt arbetstidslagen

Detta innebär att om du under normala förhållanden reglerar arbetstiden enligt arbetstidslagens  (ATL) regler i 5 § om att ”ordinarie arbetstid” (oftast den schemalagda arbetstiden som arbetstagaren arbetar) får beräknas i genomsnitt under en fyra veckorsperiod ska du fortsätta med det. Det gäller även om du ansöker om korttidsarbete för en längre period än fyra veckor.

I vanliga fall gäller detta alla företag som inte genom kollektivavtal har avtalat om annan arbetstidsberäkning. Vilket innebär att om ditt företag inte har kollektivavtal måste du följa dessa regler.

Meddela senast 2 veckor innan

Under den fyraveckorsperiod som du ska fördela den ordinarie arbetstiden kan arbetstiden variera dag för dag och veckovis, det bestämmer du som arbetsgivare men du måste iaktta ATLs regler om dygnsvila och veckovila.

Det arbetstidschema som du vill att arbetstagaren ska arbeta ska du meddela arbetstagaren senast två veckor innan det ska börja gälla.

Gå igenom eventuella kollektivavtal

Har ditt företag kollektivavtal eller hängavtal bör du gå igenom det för att se om du möjligen har en annan och längre beräkningsperiod för den ordinarie arbetstiden. Det är mycket vanligt att kollektivavtal innehåller det.

Exempelvis har restaurangbranschen en längre beräkningsperiod på ordinarie arbetstid som är 8 veckor eller 16 veckor beroende på om arbetsgivaren betalar timlön eller månadslön.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.