headphones newspaper video-player

Sälja dotterbolag med förlust - avdrag?

Mitt aktiebolag har ett dotterbolag där verksamheten gått dåligt de senaste åren. Nu har jag hittat en köpare till dotterbolaget men kommer att sälja dotterbolaget med förlust. Nu säger min revisor att mitt aktiebolag inte får göra avdrag för förlusten som blir när det säljer dotterbolaget. Stämmer det?

Ja, ditt aktiebolags aktier i dotterbolaget är s.k. näringsbetingade aktier enligt inkomstskattelagen. Då får säljaren inte avdrag för kapitalförlust vid försäljning av de näringsbetingade aktierna.

Men å andra sidan är utdelning och vinst vid försäljning av aktierna inte heller skattepliktig inkomst för ditt aktiebolag.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD