headphones newspaper video-player

Går det att höja hyran med 100 procent?

Jag har en lokal och fastighetsägaren har sagt upp mitt hyresavtal och begärt en hyreshöjning på 100 procent, är det möjligt?

Ja, det är möjligt. Det spelar egentligen ingen roll hur stor den procentuella höjningen är utan det som är avgörande är om den nya hyran överstiger marknadshyran eller inte. Vad är då marknadshyran? Ja, där finns inget enkelt svar utan här krävs lite arbete; man får helt enkelt fråga runt på orten. Vad betalar grannen? Hur stor lokal har hen? När tecknades det kontraktet? Och så vidare...

Hyresvärden kan alltså säga upp hyresavtalet och kräva en högre hyra så länge hyran inte överstiger marknadshyran. Om hyran överstiger marknadshyran riskerar hyresvärden att blir skadeståndsskyldig gentemot dig som hyresgäst. En förutsättning för att du ska ha rätt till ett eventuellt skadestånd är att du som hyresgäst senast två månader från uppsägningen (hänskjuter) skickar in ärendet till hyresnämnden. Använd ansökningsblankett på hyresnämndens hemsida. Ansökningsblanketten hittar du här www.hyresnamnden.se

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD