headphones newspaper video-player

Facket – mallar om information och förhandling

Här hittar du mallar som du behöver för att lämna information till fackföreningar och vid förhandlingar.

Du hittar vissa varsel som ska lämnas till facket bland mallar i samband med anställning ska upphöra på  sidan Uppsägning.

Mall för förhandlingsprotokoll omorganisation arbetsbrist:

Mall för förhandlingsprotokoll omorganisation arbetsbrist.

Mall för förhandlingsframställan för dig som inte har kollektivavtal:

Mall för förhandlingsframställan för dig som inte har kollektivavtal.

Mall för förhandlingsframställan för dig som har kollektivavtal:

Mall för förhandlingsframställan för dig som har kollektivavtal.

Mall för förhandlingsframställan i fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i annat fall än enligt 11 och 13 §§ MBL

Mall för förhandlingsframställan enligt 10 § 2 st MBL.

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

49 anledningar ...

... att bli medlem i Företagarna. Vi är stolta över att kunna visa upp allt du får.

Nätverk

Företagarnas nätverk bygger på kunskap och inspiration för att förbättra möjligheterna för dig som driver företag.