podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Facket – mallar om information och förhandling

Här hittar du mallar som du behöver för att lämna information till fackföreningar och vid förhandlingar.

Du hittar vissa varsel som ska lämnas till facket bland mallar i samband med anställning ska upphöra på  sidan Uppsägning.

Mall för förhandlingsprotokoll omorganisation arbetsbrist:

Mall för förhandlingsprotokoll omorganisation arbetsbrist.

Mall för förhandlingsframställan för dig som inte har kollektivavtal:

Mall för förhandlingsframställan för dig som inte har kollektivavtal.

Mall för förhandlingsframställan för dig som har kollektivavtal:

Mall för förhandlingsframställan för dig som har kollektivavtal.

Mall för förhandlingsframställan i fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlem i annat fall än enligt 11 och 13 §§ MBL

Mall för förhandlingsframställan enligt 10 § 2 st MBL.

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.