För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kan jag säga upp en visstidsanställd?

Fråga: Jag har anställt en person på visstidsanställning i åtta månader för att ta hand om lite enklare sysslor i vår verksamhet, för att avlasta vår övriga personal. Hon har jobbat i fyra månader men vi har knappt något jobb åt henne. Kan jag säga upp henne innan de åtta månaderna löpt ut?

Svar från juristen: Ni har avtalat om en tidsbegränsad anställning på åtta månader vilket innebär att din anställde har rätt att vara kvar i sin anställning den tiden. Anställningen gäller därför som huvudregel för den perioden och kan inte sägas upp. 

Det är bara om ni i anställningsavtalet avtalat tydligt om att arbetstagaren och arbetsgivaren kan säga upp anställningen så att den upphör före periodens slut som du i detta fall kan säga upp. Detta kan ni ha gjort t.ex. genom att ange perioden som ”från den … dock längst till och med …” 

Om ni avtalat om att anställningen ska gå att säga upp kan du säga upp den anställde om du har sakliga skäl, det vill säga på personliga skäl eller arbetsbrist.  

Du ska som arbetsgivare också följa övriga lagregler gällande t.ex. uppsägningstid, turordning m.m. på samma sätt som om du säger upp en tillsvidareanställd. 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.