headphones newspaper video-player

Kan jag säga upp en visstidsanställd?

Jag har anställt en person på allmän visstidsanställning i åtta månader för att ta hand om lite enklare sysslor i vår verksamhet, för att avlasta vår övriga personal. Hon har jobbat i fyra månader men vi har knappt något jobb åt henne. Kan jag säga upp henne innan de åtta månaderna löpt ut?

Ni har avtalat om en tidsbegränsad anställning på åtta månader vilket innebär att din anställde har rätt att vara kvar i sin anställning den tiden. Anställningen gäller därför som huvudregel för den perioden och kan inte sägas upp.

Det är bara om ni i anställningsavtalet avtalat tydligt om att arbetstagaren och arbetsgivaren säga upp anställningen så att den upphör före periodens slut som du i detta fall kan säga upp.

Om du har gjort det så kan du säga upp den anställde om du har saklig grund, det vill säga på personliga skäl eller arbetsbrist.

Du ska som arbetsgivare också följa övriga lagregler gällande t.ex. uppsägningstid, turordning m.m. på samma sätt som om du säger upp en tillsvidareanställd.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.