För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Får minderåriga jobba på företaget?

Fråga: Vad ska jag tänka på om jag anställer minderåriga?

Svar från juristen: Det är arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets (AMV) föreskrifter och regler som gäller i denna fråga, både för vuxna och ungdomar. 5 kapitlet AML reglerar det som gäller för minderåriga.

Minderåriga och angränsande begrepp

Först ett litet klargörande av relevanta begrepp i sammanhanget:

  • Minderårig: En person som inte fyllt 18 år.
  • Yngre barn: En person som inte fyllt 13 år.
  • Äldre barn: En person som fyllt 13 år och som inte är ungdom.
  • Ungdom: En person som har fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.

Mer information rörande arbetsmiljö för minderårig kan hittas i Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:03) samt vägledningen Minderårigas arbetsmiljö (H453). Dessa hittar du på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Instruktioner och säkerhetsrutiner

Att det skall vara en god arbetsmiljö på en arbetsplats känns för det allra flesta som logiskt. Detsamma gäller det faktum att barn och ungdomars arbetsmiljö är lite extra reglerad. Detta då minderåriga både psykiskt och fysiskt har sämre förutsättningar att hantera stress och press, vilket innebär att denna grupp riskerar skador – både fysiska och psykiska – på ett annat sätt än vuxna.

Vidare kräver ungdomar i de allra flesta fall en annan övervakning och vägledning av sin arbetsgivare, eftersom det är svårare för en minderårig att utifrån sin mer begränsade livs- och arbetslivserfarenhet bedöma risker och konsekvenser av sitt handlande.

Som arbetsgivare är det därför viktigt att tillse så att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner.

Yngre barn som jobbar

En person under 13 år får endast arbeta enligt undantaget i 12 § Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Det handlar om mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av familjen utan andra anställda. Exempel på mycket lätta arbetsuppgifter är trädgårdsarbete, frukt- och bärplockning och rensning av trädgårdsland.

Äldre barn som jobbar

Äldre barn får inneha ett arbete som inte innebär ett för stort ansvarstagande eller för psykiskt eller fysiskt tungt. De får inte lyfta för tungt eller arbeta i miljöer som innebär risk för våld och konflikter. Äldre barn får aldrig sälja åldersreglerade varor (till exempel tobak och alkohol).

Ungdomar som jobbar

Ungdomar får inte inneha ett arbete som innebär särskilda risker. Den till Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) bifogade bilagan 1, anger vad för uppgifter som innebär särskilda risker. Dessa uppgifter KAN få utföras om:

  • De ingår i undervisning och sker antingen i skolan eller på plats som är avsedd för undervisning
  • De ingår i en handledarledd praktik för ungdomar
  • De utförs av personer som slutfört gymnasieutbildning eller liknande för arbetsuppgiften.

Det ska noteras att minderåriga aldrig får utföra dessa riskfyllda arbetsuppgifter ensamma.

Förbjudna arbetsuppgifter

Det finns arbetsuppgifter som inte under några omständigheter får utföras av personer som är under 18 år. Detta förbud gäller bland annat arbete med asbest, dykeriarbete, transport av penga- och värdetransporter etcetera.

Läs gärna även artikeln  Vilka arbetstider gäller för minderåriga? 

Läs och lyssna

Verktyg: Räkna ut vad en anställd kostar
Vad gäller för sommarjobbare?
Lyssna på Juristerna svarar 19: Vad ska jag skriva i anställningsavtalet? 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.