headphones newspaper video-player

Vad kan jag göra när kunden bestrider slutfakturan?

Jag skulle från början vara underentreprenör vid en husrenovering. På ett möte kom totalentreprenören, husägaren och jag överens om att jag skulle fakturera husägaren direkt för att garantiansvar m.m. skulle bli direkt mellan mig och husägaren. Jag fakturerade första delen av arbetet och husägaren betalade den fakturan. Nu har husägaren och totalentreprenören blivit oense om övriga arbeten och husägaren ställt in betalningarna till totalentreprenören. När jag nu har skickat en slutfaktura på mitt arbete bestrider husägaren fakturan och påstår att vi inte har något avtal. Vad ska jag göra?

Du bör förklara för husägaren att den muntliga överenskommelsen gäller och att husägaren har bekräftat det muntliga avtalet genom att betala första fakturan. Om ni inte kommer överens om något annat kan du vidhålla ditt krav enligt slutfakturan och skicka påminnelse eller inkassokrav till husägaren.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD