headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Förhandla med facket vid uppsägning?

Vi är ett litet bolag med fem anställda. Vi har inget kollektivavtal och jag skall säga upp en säljare på grund av arbetsbrist. Säljaren i fråga är sist anställd. Behöver jag ta reda på vilket fack den anställda tillhör och förhandla med dem?

Ja. Du måste fråga om den anställda är med i ett fackförbund och i så fall vilket. Om det finns ett fackförbund så måste du förhandla innan du ger besked om uppsägningen.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.