headphones newspaper video-player

Förhandla med facket vid uppsägning?

Vi är ett litet bolag med fem anställda. Vi har inget kollektivavtal och jag skall säga upp en säljare på grund av arbetsbrist. Säljaren i fråga är sist anställd. Behöver jag ta reda på vilket fack den anställda tillhör och förhandla med dem?

Ja. Du måste fråga om den anställda är med i ett fackförbund och i så fall vilket. Om det finns ett fackförbund så måste du förhandla innan du ger besked om uppsägningen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD