headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Bedragare utger sig för att vara vd - vad göra?

Vår ekonomiansvarige har betalat ut pengar till en person på order av vår vd. Nu visar det sig att vår vd inte alls beordrat utbetalningen, utan någon har falskt utgett sig för att vara vår vd och lurat till sig pengar. Vad ska vi göra?

Anmälningar om så kallade vd-bedrägerier har ökat den senaste tiden och även om problemet har uppmärksammats i media är det många som ännu inte är medvetna om att dessa typer av bedrägerier förekommer.

 Den falska vd:n mailar oftast och ber den ekonomiansvarige att föra över en större summa pengar till en kund eller dylikt.

Upplägget är egentligen relativt enkelt. En bedragare utger sig för att vara företagets vd eller någon annan person på bolaget. Den falska vd:n mailar oftast och ber den ekonomiansvarige att föra över en större summa pengar till en kund eller dylikt. Ofta är det bråttom och överföringen måste ske snarast – allt för att stressa den som förs bakom ljuset. Detta bedrägeri är givetvis brottsligt och saken ska polisanmälas.

För att skydda sig mot den här typen av bedrägerier är det viktigt att kontrollera att motpartens mail adress är korrekt. Bedragarnas mail adresser skiljer sig ofta – någon bokstav eller ändelse eller annan detalj kan vara ändrad.

Inte sällan har bedragaren registrerat en mail adress som påminner om vd:s riktiga adress - eller har till och med tillgång till vd:s riktiga hackade mail adress. Att mail är det som föredras är givet eftersom bedragaren på telefon snabbt skulle bli avslöjad. Pengarna förs sedan ofta snabbt till en bank utomlands.

Inför gärna därför en rutin på företaget att ekonomiansvarig kontrollerar ovanliga transaktioner även muntligen med bolagets vd.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap