För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

När blir anbud offentliga?

Anbuden blir offentliga efter tilldelningsbeslutet.

Under hela upphandlingsprocessen till dess att den upphandlande myndigheten fattat sitt tilldelningsbeslut råder absolut sekretess. Inga uppgifter som rör de inkomna anbuden får då lämnas ut. I och med att tilldelningsbeslut fattats blir däremot anbuden som huvudregel offentliga.

Den upphandlande myndigheten beslutar om sekretess

Om man som anbudsgivare vill att uppgifter som finns i det anbud man lämnat in ska vara fortsatt sekretessbelagda bör man ange det i sitt anbud. Anbudsgivaren bör noga ange skälen till varför man begär sekretess. Skälen måste handla om att det allmänna eller enskild (såsom det egna företaget) kan komma att lida skada om uppgifterna lämnas ut. Det är den upphandlande myndigheten som beslutar om uppgifterna ska sekretessbeläggas.

Ta del av andras anbud

Det är vanligt att företag som har deltagit i en upphandling begär att få ta del av övriga anbudsgivares anbud. Detta är en möjlighet som även du kan överväga att använda dig av. Även om du anser att utvärderingen och upphandlingen som sådan har gått rätt till kan det inför framtida upphandlingar vara lärorikt att ta del av hur andra har utformat sina anbud.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.