För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är ”Declaration of Conformity”?

Fråga: Jag har stött på begreppet Declaration of Conformity i mitt företagande och är lite osäker på vad det betyder. Vad måste jag veta om det?

Svar från juristen: Declaration of conformity eller EU-försäkran är ett dokument där tillverkaren av en produkt intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv. Varje CE-märkt produkt måste ha en EU-försäkran. Tillverkare ansvarar för att produkter som säljs inom EU är säkra och att produkterna uppfyller bestämmelser i tillämpliga direktiv.

EU-försäkran om överensstämmelse ska innehålla:

  • produktmodell,
  • tillverkarens namn och adress,
  • vid behov namnet på och adressen till tillverkarens representant som är etablerad på EU-området,
  • en fras där det framgår att EU-försäkran om överensstämmelse har utfärdats på tillverkarens eget ansvar,
  • beskrivning av den elektriska produkten och identifikationsuppgifter,
  • hänvisning till alla tillämpade direktiv,
  • hänvisning till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisning till de specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras,
  • vid behov namnet på det anmälda organet och dess nummer samt certifikatets nummer
  • datum då försäkran gavs, samt
  • identifikationsuppgifter för och underskrift av den person som har fullmakt att representera tillverkaren eller tillverkarens representant.
Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Avtal & Köp:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.