headphones newspaper video-player

Vad gäller om vi är oense om uppsägningstid för avtal?

Vi är ett litet företag som bland annat jobbar med anpassning och implementering av affärssystem.  Hittills har vi jobbat med tre månaders uppsägning mot slutkund, det vill säga vårt avtal med slutkunden är tre månader. Inget avtal finns mellan oss och leverantören. Nu har en kund sagt upp sitt avtal och vi har slutat fakturera dem efter de tre månader som vårt avtal med kunden säger. Men vår leverantör hävdar att det är tolv månader oss emellan. Frågan har varit uppe till diskussion men vi har aldrig accepterat detta samt inte skrivit på någonting som sagt. Kan de ändå hävda att det är tolv månader som gäller?

Det verkar som att ni har ett avtal men inte är ense om alla villkor som till exempel uppsägningstiden. I de delar som villkoren inte är avtalade mellan er så får man istället fylla ut avtalet. Det innebär att man får försöka tolka vad parterna avsett, om det finns lagstiftning som fyller ut avtalet, vad som är praxis i branschen, vad som kan utläsas enligt avtalet i övrigt m.m. för att försöka komma fram till vilken uppsägningstid som avtalet ska utfyllas med. Med andra ord så får du nu bemöta motpartens argument om uppsägningstidens längd med de argument som du har för en kortare uppsägningstid och sedan får ni försöka komma fram till en överenskommelse om uppsägningstidens längd.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD